Kącik przyrody w naszym przedszkolu

Dziecko jest istotą ciekawą świata i ma ogromną potrzebę poznawania przyrody. Obserwując otaczający świat, napotyka na wiele problemów, z którymi nie zawsze radzi sobie samodzielnie. Dlatego od najmłodszych lat trzeba dzieciom pomóc zrozumieć przyrodę.

Celem edukacji przyrodniczej w naszym przedszkolu jest przybliżenie dzieciom świata przyrody oraz ukształtowanie właściwego stosunku do całej fauny i flory i doprowadzenie do zrozumienia roli człowieka w przyrodzie. Z przedszkolakami cele te najlepiej realizuje się w formie obserwacji, oglądania, zbierania, porównywania, badania i eksperymentowania. Miejscem w naszym przedszkolu, gdzie można eksperymentować jest właśnie kącik przyrody.

Kącik przyrody – to wyznaczone miejsce w sali, w którym dzieci mogą gromadzić rozmaite obiekty przyrody ożywionej i nieożywionej. Stanowią one tworzywo w kształtowaniu procesów poznawczych: obserwacji, porównywania, badania oraz w rozwijaniu umiejętności pielęgnacyjnych, estetycznych i manualnych. W kąciku przyrody, dzieci mogą prowadzić stałe i okresowe hodowle roślin doniczkowych, zakładać mini – ogródki, które są okazją do poznawania cyklu rozwojowego roślin, sposobów ich rozwoju oraz warunków potrzebnych do życia. W kąciku przyrody dzieci mogą też eksperymentować i przeprowadzać różne doświadczenia, a osobiste zaangażowanie pozwala dzieciom zrozumieć potrzebę pielęgnacji i ochrony przyrody.

Nasze jesienne kąciki przyrody:

grupa „Wiewiórki”

grupa „Kotki”

grupa „Żabki”

grupa „Misie”