O nas

W Grębocinie zajmujemy segment w szkole podstawowej z wydzielonym placem zabaw dla dzieci przedszkolnych.

Sale przedszkolne są przestrzenne, funkcjonalne i bezpiecznie urządzone, wyposażone w kąciki do zabaw, pomoce dydaktyczne, sprzęt do zabaw i gier.

Wszystko to zorganizowane zostało po to, aby dzieci mogły bezpiecznie i wesoło spędzać czas, uczyć się, rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania.

Panuje u nas ciepła, domowa i serdeczna atmosfera .

„Słoneczko” to miejsce gdzie dzieci czują się jak w domu.

Organizacja przedszkola

1. Przedszkole zapewnia opiekę dzieciom w wieku od 3 do 5 lat . Specyfiką naszego przedszkola jest możliwość uczęszczania dzieci ze schorzeniami układu pokarmowego (diety eliminacyjne)

2. W przedszkolu funkcjonuje:

  • cztery oddziały

3. Przedszkole pracuje :

  • pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku włącznie z wyjątkiem ustawowych dni świątecznych

  • w ciągu dnia od  godz. 6:00 do godz. 17:00.

4. Dzieci otrzymują posiłki w ciągu dnia wg norm opracowanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia:

  • śniadanie

  • drugie śniadanie

  • obiad

  • podwieczorek dla dzieci przebywających po godz. 16:00